ZUS Levice

Základná umelecká škola Levice
Prejsť na obsah
Najbližšie prázdniny: Jesenné prázdniny:
30.10. - 4.11.2018
Kontakt: tel.: 036/6308440 - informácie, školné Po-Pia 8:00-16:00, zuslevice@gmail.com
riaditeľka: 0911 345 952, riaditel@zuslevice.sk

Aktuality

OZNAM
Dohľad nad ochranou osobných údajov  ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z  a  NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 )
vykonáva v našej spoločnosti  ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
Všetkých srdečne pozývame...
Dňa 12.6.2018 sa konala zaujímavá súťaž Rajecká hudobná jar v Rajci. Súťaž je zameraná na interpretáciu súčasnej slovenskej hudby. Našu školu sme reprezentovali dvojnásobne. Emir Turkič sa odprezentoval v hre na soxofóne a hral skladbu našej bývalej absolventky - levickej hudobnej skladateľky Petry Bachratej. V náročnej konkurencii získal Cenu mesta Rajec. Za prípravu ďakujeme pánovi učiteľovi Nunovi Figueiredovi a za korepetíciu p. riaditeľke Mgr. art. Kláre Vitekovej. Srdečne gratulujeme!
Dňa 2. júna 2018 sa naše šikovné speváčky Martina Števiarová, Sarah Tóthová a Lenka Berkešová zúčastnili speváckej súťaže Hľadá sa muzikálová hviezda, ktorú organizovalo divadlo Nová scéna v Bratislave. Martina Števiarová získala 2. miesto v 2. kategórii a Sarah Tóthová 3. miesto v 1. kategórii. Srdečne gratulujeme. Za prípravu ďakujeme pani učiteľke Angele Michňovej a pánovi učiteľovi Ľudovítovi Mészárosovi.
Dňa 29.5.2018 sa v Topoľčanoch konalo krajské kolo súťaže Slávik Slovenska. Našu školu reprezentovala Margaréta Hercová, ktorá získala vynikajúce 2. miesto. Na cimbale ju doprevádzal pán učiteľ Bc. Jaromír Chlebo. Srdečne gratulujeme!
Dňa 18. mája 2018 sa konala celoslovenská súťaž v hre na klávesových nástrojoch Nitrianska lutna, ktorú organizovala ZUŠ Jozefa Rosinského v Nitre. Našu školu reprezentovali: Marianna Trungelová z triedy p. uč. Edity Boldovej, Bronislava Vidová z triedy p. uč. Heleny Kováčovej a Jakub Hangai z triedy p. uč. Eriky Molnárovej.  V náročnej konkurencii získal Jakub Hangai  krásne 3. miesto v hre na akordeón. Srdečne gratulujeme a všetkým ďakujeme za reprezentáciu školy.


Dňa 19. mája 2018 sa v Bratislave konala celoslovenská súťaž Cimbalový Prešporok, na ktorej nás reprezentovala Margaréta Hercová a okrem úspešného zlatého pásma získala aj mimoriadnu cenu poroty. Za prípravu ďakujeme pánovi učiteľovi Jaromírovi Chlebovi a za korepetíciu pánovi učiteľovi Štefanovi Dráfimu. Srdečne gratulujeme!
Dňa 4. mája sa naši žiaci a pedagógovia zúčastnili na klavírnej súťaži Miniature musicali v Štúrove. V náročnej konkurencii 18 súťažiacich v 2. kategórii sme získali: Sara Fekečová bronzové pásmo, Diana Jenisová strieborne pásmo a Alica Tóthová zlaté pásmo. Sáru a Dianu pripravoval pán učiteľ Štefan Dráfi a Alicu pani riaditeľka Klára Viteková. Srdečne gratulujeme a tešíme sa na ďalšie úspechy.
K množstvu úspechov v tomto školskom roku pridávame ďalšie víťazstvo na celoslovenskom kole Hviezdoslavovho Kubína. Veronika Mészárosová získala 1. miesto vo 4. kategórii - poézia. Srdečne gratulujeme! Ďakujeme aj Romanovi Poliakovi za reprezentáciu v próze a pani učiteľke Bc. Renate Jurčovej za fantastickú prípravu!
Upozornenie!
Pri platbe školného, prosím, používajte IBAN SK1656000000007137389004.
Ďakujeme.
Partneri:

Sponzor školy:

Návrat na obsah