ZUS Levice

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

 
 
Najbližšie prázdniny:
Vianočné prázdniny:
 23.12.2016 - 5.1.2017
Kontakt:
tel.: 036/6308440

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aktuality

Dňa 2. 12. 2016 sa naše najmladšie speváčky zúčastnili celoslovenskej speváckej súťaže Dni Miloša Ruppeldta v Bratislave: v 1. kategórii získala 1.miesto naša žiačka Linda Tóthová, 3. miesto získala Lea Vajdová a súťažnú atmosféru si vyskúšala aj naša prípravkárka Júlia Lecká. Aj ona podala vynikajúci výkon. Za prípravu ďakujeme pani učiteľke Kataríne Skackalovej a za korepetíciu pani učiteľke Helene Kováčovej. Gratulujeme a prajeme veľa krásnych úspechov!
 
 
Naša škola tento rok oslavuje 65. výročie svojho založenia. Pri tejto príležitosti sa konal 24. novembra 2016 v Synagóge v Leviciach slávnostný koncert, na ktorom sa predstavili súčasní úspešní žiaci všetkých štyroch odborov. Predviedli vynikajúce výkony a škole takto darovali krásny darček. Ďakujeme.
prezentácia k 65 výročiu
Dňa 10. novembra 2016 sa našim šikovným klaviristkám mimoriadne darilo na celoštátnej súťaži Mladí klaviristi v Bratislave. Marianna Trungelová získala 1. miesto v 3. kategórii a Bronislava Vidová 2. miesto v 1. kategórii. Za prípravu ďakujeme pani učiteľke Editke Boldovej a Helenke Kováčovej. K úspechu gratulujeme a tešíme sa na ďalšie krásne výkony!
Vážení rodičia!
Dovoľujeme si Vám pripomenúť, že vyršal termín úhrady prvej splátky zákonného školného - 31. 10. 2016 za mesiace september až december (40, 48, prípadne 80, 88 eur podľa typu štúdia) na SK1656000000007137389004. Zároveň Vás upozorňujeme, že ak nebola splátka uhradená v danom termíne, tak sa Vaše dieťa nebude môcť zúčastňovať vyučovania. V prípade, že nemôžete z rôznych dôvodov uhradiť školné v termíne, tak môžete písomne požiadať riaditeľstvo ZUŠ o odklad úhrady. Informácie: riaditel@zuslevice.sk
Ďakujeme za pochopenie!
Upršaný štvrtok 20. októbra bol ideálnym dňom na návštevu Múzea moderného umenia Danubiana v Čunove. Veľkolepá stavba jedného z najmladších múzeí moderného umenia v Európe leží na poloostrove zasahujúcom do ramena Dunaja. V tomto krásnom prostredí si žiaci výtvarného odboru našej ZUŠ mohli vychutnať stálu expozíciu, ale hlavne výstavu kvôli ktorej sme výlet organizovali: Miró & Cobra.
V priestoroch Danubiany učitelia výtvarného odboru pripravili pre deti výtvarný workshop s rôznymi úlohami, ktoré im umožnili aktívne stráviť čas na tejto jedinečnej výstave. Ďakujeme ZUŠ Levice a všetkým zúčastneným.
Aj tento rok naši žiaci obohatili jarmočný program   Foto
 
Čo nového na výtvarnom - Kyanotýpia

Vystúpenie pre dôchodcov
 
Predsedníctvo Rady rodičov pri ZUŠ Levice a riaditeľstvo ZUŠ Vám oznamuje, že dňa 27. 9. 2016 bol na plenárnej schôdzi jednohlasne schválený členský príspevok rodičov žiakov ZUŠ v školskom roku 2016/2017 nasledovne:
- 20 -, EUR na rodinu s jedným dieťaťom navštevujúcim ZUŠ
- 25-, EUR na rodinu s viacerými deťmi navštevujúcimi ZUŠ
Rodičovské príspevky Vás prosíme uhradiť do 30. 11. 2016 na číslo účtu: SK4109000000005068154690
Do poznámky uveďte meno dieťaťa a odbor, ktorý navštevuje.
Ďakujeme!


Upozorňujeme rodičov žiakov, ktorí navštevujú elokované pracovisko na 2. ZŠ na Ul. sv. Michala č. 42., aby neparkovali v areáli základnej školy. Ďakujeme za pochopenie.

O Z N A M
Základná umelecká škola N E P O B E R Á Vzdelávacie poukazy.
Ďakujeme za pochopenieUpozornenie!
Pri platbe školného, prosím, používajte IBAN SK1656000000007137389004.
Ďakujeme.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Partneri:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sponzor školy:

 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky