ZUS Pála Kadosu Levice

ZUŠ Pála Kadosu Levice
Prejsť na obsah
Najbližšie prázdniny: 21.12. - 7.01.2020
Kontakt: tel.: 036/6308440 - informácie, školné Po-Pia 8:00-16:00, zuslevice@gmail.com
riaditeľka: 0911 345 952, riaditel@zuslevice.sk

Aktuality

OZNAM
Dohľad nad ochranou osobných údajov  ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z  a  NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 )
vykonáva v našej spoločnosti  ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dňa 15.11.2019 sa v našom meste konala celoslovenská klavírna súťaž Pála Kadosu. Zúčastnilo sa 25 najlepších klaviristov z celého Slovenska. Porotu tvorili svetoznámi klaviristi. Naša škola sa podieľala na organizácii a zúčastnili sa aj naši žiaci. LUKÁŠ MAURER získal 3. miesto v 1. kategórii a mimoriadnu cenu poroty a ALICA TÓTHOVÁ získala 2.miesto v II. kategórii a Cenu primátora mesta Levice za originálnu interpretáciu. Žiakov pripravovala pani učiteľka Edita Boôdová a pani riaditeľka Klára Viteková. Srdečne gratulujeme a želáme veľa ďalších úspechov!

Dňa 13.11.2019 sa konala súťažná Prehliadka mladých gitaristov v Bratislave. Našu školu reprezentovali: Alica Sabová, ktorá získala zlaté pásmo v I. kategórii a stala sa víťazkou kategórie a Martin Kosorín, ktorí súťažil v III. kategórii a získal strieborné pásmo. Žiakom srdečne gratulujeme a za prípravu ďakujeme p. učiteľovi Jurajovi Kráľovi.
S hrdosťou oznamujeme, že našej škole bol dňa 24.10.2019 udelený čestný názov ZUŠ Pála Kadosu. Používať sa začne po zmene názvu v sieti škôl.
Na plenárnom zasadnutí Rady rodičov pri Základnej umeleckej škole dňa 1.10. 2019 sa jednohlasne schválil členský príspevok rodičov žiakov ZUŠ v školskom roku 2019/2020 nasledovne:
·         20,- €  na rodinu s jedným dieťaťom navštevujúcim ZUŠ
·         25,-  €  na rodinu s viacerými deťmi navštevujúcimi ZUŠ
Rodičovské príspevky Vás prosíme uhradiť do 30. 11. 2019 na číslo účtu: SK4109000000005068154690 do poznámky uveďte meno žiaka a odbor, napr. Ivana Kvietková – VO (HO, TO, LDO)
Ďakujeme!
Ing. Marcela Grobařová, predseda združeniaHandlovské gramy
Dňa 24. mája  2019 sa naša kapela MAPS zúčastnila súťaže detských a mládežníckych kapiel Handlovskė gramy. Získali úžasné 2. miesto. Srdečne gratulujeme! Ďakujeme za prípravu pedagógom Mgr. Angele Michňovej a Mgr. Ľudovítovi Mészárosovi.
Chlapec a truhlár
Dňa 21.5.2019 sa konala premiéra divadelného predstavenia - Chlapec a truhlár. Je to príbeh o večnom hľadaní lásky a dobra v nás, ktorého sa ujali žiaci literárno-dramatického odboru súboru Bicykel na cestespolu so svojimi pedagógmi Renatou Jurčovou a Štefanom Jurčom. Vuiac sa dozviete na https://www.facebook.com/Literárno-dramatický-odbor-ZUŠ-Levice
Levický hudobný festival
Dňa 15.5.2019 sa na našej škole konala súťažná prehliadka Levický hudobný festival 2019, pod záštitou primátora mesta Levcie RNDr. Jána Krtíka a s finančnou podporou Mesta Levice. Zúčastnilo sa na nej 74 účastníkov zo 14 základných umeleckých škôl. Našu školu reprezentovalo 19 žiakov, ktorí sa umiestnili nasledovne:
I. kategória - strieborné pásmo: Samuel Jókay, Lukáš Maurer, Matej Máčaj, Matúš Rákoš; zlaté pásmo: Soňa Jančeková, Júlia Barcíková, Patrik Boledovič, Filip Kosej; mimoriadne ceny: Júlia Barcíková, Patrik Boledovič
II. kategória - strieborné pásmo: Michal Dékai; zlaté pásmo: Linda Kosnovská, Marcel Anthony Alman
III. kategória - strieborné pásmo: Margaréta Hercová, Diana Jenisová; zlaté pásmo: Lillian Štupáková, Marianna Trungelová; mimoriadna cena:Marianna Trungelová
IV. kategória - strieborné pásmo: Tamara Šimeghová; zlaté pásmo: Jakub Hangai.
V komornej hre našu školu reprezentovalo akordeónové duo: Martin Ďurček, Jakub Hangai, ktorí sa umiestnili v zlatom pásme.
Všetkým srdečne gratulujeme, pedagógom ďakujeme za prípravu a tešíme sa na ďalší ročník.
Piano talents for Europe
V dňoch 3.-5.mája 2019 sa naša vynikajúca klaviristka Marianna Trungelová zúčastnila prestížnej medzinárodnej klavírnej súťaže Piano Talents for Europe v Dolnom Kubíne. Podala vynikajúci výkon a získala čestné uznanie. Ďakujeme za reprezentáciu školy na medzinárodnej úrovni a srdečne gratulujeme. Veľké poďakovanie patrí pani učiteľke Mgr.art. Editke Boldovej.
Sanremo Junior
Naša žiačka Lenka Berkešová sa 1. mája 2019 zúčastnila finále medzinárodnej súťaže Sanremo Junior v Taliansku. Získala Špeciálnu cenu komisie a Cenu študentskej poroty. Srdečne gratulujeme.
Súťaž Hommage to Luigi Legnani Štúrovo
Dňa 2. mája sa v Štúrove konal už siedmy ročník medzinárodnej súťaže mladých gitaristov Hommage to Luigi Legnani. Našu školu reprezentovala žiačka Alica Sabová z triedy p. uč. Juraja Kráľa. Alica bola najmladšou účastníčkou súťaže. V prvej kategórii bola ocenená v bronzovom pásme. Srdečne gratulujeme.
Schneiderova Trnava
V dňoch 11. a 12. 4. 2019 celoslovenská súťaž Schneiderova Trnava, na ktorej mala naša škola výbornú reprezentáciu. Vo štvrtok sa súťažilo v hre na klavíri, kde Marianna Trungelová v náročnej konkurencii získala vynikajúce zlaté pásmo. V piatok nám opäť urobil radosť Marcel Anthony Alman. ktorý súťažil v hre na husliach a umiestnil sa v striebornom pásme. Za prípravu ďakujeme pani učiteľke Edite Boldovej a Jane Tencerovej a za korepetíciu pani učiteľke Helene Kováčovej. Všetkým srdečne gratulujeme!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dňa 15. marca 2019 sa žiaci výtvarného odboru zúčastnili zaujímavého zájazdu do Kremnice. Navštívili Súkromnú strednú umeleckú školu úžitkového výtvarníctva a Múzeum gýču. Deti si vyskúšali umelecké remeslá a získali množstvo inšpirácie.
Dňa 6. apríla 2019 sa naše komorné súbory Perec a Da Capo Ensemble zúčastnili súťaže Divertimeto musicale v Topoľčanoch a získali fantastické ocenenia. Perec - striebornė pásmo, Da Capo Ensemble - zlaté pásmo. Srdečne gratulujeme, ďakujeme za skvelú reprezentáciu v krajskom kole. Veľké poďakovanie patrí Bc. J. Tencerovej a Mgr. N. Figueiredovi.
Srdečne gratulujeme nášmu huslistovi Marcelovi Anthonymu Almanovi, ktorý sa dňa 5.4.2019 umiestnil v zlatom pásme na celoslovenskej husľovej súťaži Rudolfa Országa v Kremnici. Za prípravu ďakujeme pani učiteľke Bc. Jane Tencerovej a za korepetíciu Helene Kováčovej. Tešíme sa na ďalšie úspechy!
Dňa 11.3.2019 sa naša škola úspešne zúčastnila celoslovenského kola sútťaže v hudobnej náuke Hnúšťanský akord v Hnúšti. Našu školu reprezentovali: A kategória- Sára Bencsíková, Tatiana Tošálová a Diana Jenisová, B kategória: Margaréta Hercová, Tatiana Fašková, Ester Guťanová, C kategória: Daniela Počajiová, Jakub Hangai, Alex Pankulič. Družstvo C kategórie sa umiestnilo na 4. mieste, družstvo B kategórie na 5. mieste a A kategória skončila na skvelom 2. mieste. Súťažiacim gratulujeme a ďakujeme za vynikajúcu reprezentáciu školy.
Upozornenie!
Pri platbe školného, prosím, používajte IBAN SK1656000000007137389004.
Ďakujeme.
Partneri:

Sponzor školy:

Návrat na obsah