ZUS Pála Kadosu Levice

ZUŠ Pála Kadosu Levice
Prejsť na obsah
Najbližšie prázdniny: 3.2.2020
Kontakt: tel.: 036/6308440 - informácie, školné Po-Pia 8:00-16:00, zuslevice@gmail.com
riaditeľka: 0911 345 952, riaditel@zuslevice.sk

Aktuality

OZNAM
Dohľad nad ochranou osobných údajov  ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z  a  NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 )
vykonáva v našej spoločnosti  ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ZUŠ Pála Kadosu Levice oznamuje, že dňa 28.1.2020 nebude vyučovať pani učiteľka Veronika Zomborská. Pani učiteľka Iryna Vlčková nevyučuje od 27.-31.1.2020. Za pochopenie ďakujeme.
Klavírna súťaž Pála Kadosu v Leviciach
 
         14. a 15. novembra 2019 sa v Leviciach konal 14. ročník Klavírnej súťaže Pála Kadosu. Organizuje sa na počesť levického rodáka, hudobného skladateľa, klavírneho virtuóza a pedagóga už od roku 1993 v dvojročných intervaloch. Súťaž je členom Európskej únie hudobných súťaží pre mládež – EMSY. Organizátormi súťaže sú: Oblastný výbor Csemadoku v Leviciach, Spoločnosť priateľov maďarskej hudby na Slovensku Bratislava a Základná umelecká škola Levice.
 
       Tento ročník začal otváracím koncertom 14. 11. 2019 v Dome Reviczky, na ktorom účinkoval Komorný súbor AD LIBITUM z Budapešti. Súťaž začala piatok 15. 11. 2019 o 9:00 hod. Slávnostným otvorením, na ktorom sa prihovoril k súťažiacim aj primátor mesta Levice RNDr. Ján Krtík, ktorý mal záštitu nad celým podujatím.
 
Porota bola zostavená z mimoriadne úspešných koncertných umelcov. Tradíciou je, aby bol aspoň jeden člen poroty žiak Pála Kadosu. Tento rok to bola pani Zsuzsanna Esztó (HU). Predsedkyňou poroty bola vynikajúca slovenská umelkyňa Sylvia Čápová – Vizváry a ďalším členom bol klavírny virtuóz István Gulyás (HU).
 
       Súťaže sa zúčastnilo 25 klaviristov z 13 základných umeleckých škôl, jedného gymnázia a jednu súťažiacu študujúcu v zahraničí prihlásila rodina z Levíc. Súťaží sa v 5 vekových kategóriách, podmienkou je hrať skladby 4 štýlových období (okrem 1. kategórie) a skladbu maďarského súčasného autora, pričom porota odporúča skladby Pála Kadosu. Aj tento ročník bol na vysokej umeleckej úrovni, súťažiaci podali vynikajúce výkony. Porota cenami rozhodne nešetrila,  okrem hlavných umiestnení   udeľovala aj rôzne ceny za interpretácie.
 
    Celé podujatie vyvrcholilo Klavírnym koncertom, na ktorom sa predstavili členovia poroty z Maďarska. Predviedli nezabudnuteľné interpretácie, na ktoré  budú všetci súťažiaci určite dlho spomínať.

Naša škola sa podieľala na organizácii a zúčastnili sa aj naši žiaci. LUKÁŠ MAURER získal 3. miesto v 1. kategórii a mimoriadnu cenu poroty a ALICA TÓTHOVÁ získala 2.miesto v II. kategórii a Cenu primátora mesta Levice za originálnu interpretáciu. Žiakov pripravovala pani učiteľka Edita Boldová a pani riaditeľka Klára Viteková. Srdečne gratulujeme a želáme veľa ďalších úspechov!

Prehliadka mladých gitaristov
Dňa 13.11.2019 sa konala súťažná Prehliadka mladých gitaristov v Bratislave. Našu školu reprezentovali: Alica Sabová, ktorá získala zlaté pásmo v I. kategórii a stala sa víťazkou kategórie a Martin Kosorín, ktorí súťažil v III. kategórii a získal strieborné pásmo. Žiakom srdečne gratulujeme a za prípravu ďakujeme p. učiteľovi Jurajovi Kráľovi.
S hrdosťou oznamujeme, že našej škole bol dňa 24.10.2019 udelený čestný názov ZUŠ Pála Kadosu. Používať sa začne po zmene názvu v sieti škôl.
Na plenárnom zasadnutí Rady rodičov pri Základnej umeleckej škole dňa 1.10. 2019 sa jednohlasne schválil členský príspevok rodičov žiakov ZUŠ v školskom roku 2019/2020 nasledovne:
·         20,- €  na rodinu s jedným dieťaťom navštevujúcim ZUŠ
·         25,-  €  na rodinu s viacerými deťmi navštevujúcimi ZUŠ
Rodičovské príspevky Vás prosíme uhradiť do 30. 11. 2019 na číslo účtu: SK4109000000005068154690 do poznámky uveďte meno žiaka a odbor, napr. Ivana Kvietková – VO (HO, TO, LDO)
Ďakujeme!
Ing. Marcela Grobařová, predseda združeniaHandlovské gramy
Dňa 24. mája  2019 sa naša kapela MAPS zúčastnila súťaže detských a mládežníckych kapiel Handlovskė gramy. Získali úžasné 2. miesto. Srdečne gratulujeme! Ďakujeme za prípravu pedagógom Mgr. Angele Michňovej a Mgr. Ľudovítovi Mészárosovi.
Chlapec a truhlár
Dňa 21.5.2019 sa konala premiéra divadelného predstavenia - Chlapec a truhlár. Je to príbeh o večnom hľadaní lásky a dobra v nás, ktorého sa ujali žiaci literárno-dramatického odboru súboru Bicykel na cestespolu so svojimi pedagógmi Renatou Jurčovou a Štefanom Jurčom. Vuiac sa dozviete na https://www.facebook.com/Literárno-dramatický-odbor-ZUŠ-Levice
Levický hudobný festival
Dňa 15.5.2019 sa na našej škole konala súťažná prehliadka Levický hudobný festival 2019, pod záštitou primátora mesta Levcie RNDr. Jána Krtíka a s finančnou podporou Mesta Levice. Zúčastnilo sa na nej 74 účastníkov zo 14 základných umeleckých škôl. Našu školu reprezentovalo 19 žiakov, ktorí sa umiestnili nasledovne:
I. kategória - strieborné pásmo: Samuel Jókay, Lukáš Maurer, Matej Máčaj, Matúš Rákoš; zlaté pásmo: Soňa Jančeková, Júlia Barcíková, Patrik Boledovič, Filip Kosej; mimoriadne ceny: Júlia Barcíková, Patrik Boledovič
II. kategória - strieborné pásmo: Michal Dékai; zlaté pásmo: Linda Kosnovská, Marcel Anthony Alman
III. kategória - strieborné pásmo: Margaréta Hercová, Diana Jenisová; zlaté pásmo: Lillian Štupáková, Marianna Trungelová; mimoriadna cena:Marianna Trungelová
IV. kategória - strieborné pásmo: Tamara Šimeghová; zlaté pásmo: Jakub Hangai.
V komornej hre našu školu reprezentovalo akordeónové duo: Martin Ďurček, Jakub Hangai, ktorí sa umiestnili v zlatom pásme.
Všetkým srdečne gratulujeme, pedagógom ďakujeme za prípravu a tešíme sa na ďalší ročník.
Piano talents for Europe
V dňoch 3.-5.mája 2019 sa naša vynikajúca klaviristka Marianna Trungelová zúčastnila prestížnej medzinárodnej klavírnej súťaže Piano Talents for Europe v Dolnom Kubíne. Podala vynikajúci výkon a získala čestné uznanie. Ďakujeme za reprezentáciu školy na medzinárodnej úrovni a srdečne gratulujeme. Veľké poďakovanie patrí pani učiteľke Mgr.art. Editke Boldovej.
Sanremo Junior
Naša žiačka Lenka Berkešová sa 1. mája 2019 zúčastnila finále medzinárodnej súťaže Sanremo Junior v Taliansku. Získala Špeciálnu cenu komisie a Cenu študentskej poroty. Srdečne gratulujeme.
Súťaž Hommage to Luigi Legnani Štúrovo
Dňa 2. mája sa v Štúrove konal už siedmy ročník medzinárodnej súťaže mladých gitaristov Hommage to Luigi Legnani. Našu školu reprezentovala žiačka Alica Sabová z triedy p. uč. Juraja Kráľa. Alica bola najmladšou účastníčkou súťaže. V prvej kategórii bola ocenená v bronzovom pásme. Srdečne gratulujeme.
Schneiderova Trnava
V dňoch 11. a 12. 4. 2019 celoslovenská súťaž Schneiderova Trnava, na ktorej mala naša škola výbornú reprezentáciu. Vo štvrtok sa súťažilo v hre na klavíri, kde Marianna Trungelová v náročnej konkurencii získala vynikajúce zlaté pásmo. V piatok nám opäť urobil radosť Marcel Anthony Alman. ktorý súťažil v hre na husliach a umiestnil sa v striebornom pásme. Za prípravu ďakujeme pani učiteľke Edite Boldovej a Jane Tencerovej a za korepetíciu pani učiteľke Helene Kováčovej. Všetkým srdečne gratulujeme!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dňa 15. marca 2019 sa žiaci výtvarného odboru zúčastnili zaujímavého zájazdu do Kremnice. Navštívili Súkromnú strednú umeleckú školu úžitkového výtvarníctva a Múzeum gýču. Deti si vyskúšali umelecké remeslá a získali množstvo inšpirácie.
Dňa 6. apríla 2019 sa naše komorné súbory Perec a Da Capo Ensemble zúčastnili súťaže Divertimeto musicale v Topoľčanoch a získali fantastické ocenenia. Perec - striebornė pásmo, Da Capo Ensemble - zlaté pásmo. Srdečne gratulujeme, ďakujeme za skvelú reprezentáciu v krajskom kole. Veľké poďakovanie patrí Bc. J. Tencerovej a Mgr. N. Figueiredovi.
Srdečne gratulujeme nášmu huslistovi Marcelovi Anthonymu Almanovi, ktorý sa dňa 5.4.2019 umiestnil v zlatom pásme na celoslovenskej husľovej súťaži Rudolfa Országa v Kremnici. Za prípravu ďakujeme pani učiteľke Bc. Jane Tencerovej a za korepetíciu Helene Kováčovej. Tešíme sa na ďalšie úspechy!
Dňa 11.3.2019 sa naša škola úspešne zúčastnila celoslovenského kola sútťaže v hudobnej náuke Hnúšťanský akord v Hnúšti. Našu školu reprezentovali: A kategória- Sára Bencsíková, Tatiana Tošálová a Diana Jenisová, B kategória: Margaréta Hercová, Tatiana Fašková, Ester Guťanová, C kategória: Daniela Počajiová, Jakub Hangai, Alex Pankulič. Družstvo C kategórie sa umiestnilo na 4. mieste, družstvo B kategórie na 5. mieste a A kategória skončila na skvelom 2. mieste. Súťažiacim gratulujeme a ďakujeme za vynikajúcu reprezentáciu školy.
Upozornenie!
Pri platbe školného, prosím, používajte IBAN SK1656000000007137389004.
Ďakujeme.
Partneri:

Sponzor školy:

Návrat na obsah