ZUS Pála Kadosu Levice

ZUŠ Pála Kadosu Levice
Prejsť na obsah
Kontakt: tel.: 036/6308440 - informácie, školné Po-Pia 8:00-16:00, zuslevice@gmail.com
riaditeľka: 0911 345 952, riaditel@zuslevice.sk
Aktuality

OZNAM OHĽADOM ŠKOLNÉHO
Žiadame rodičov, ktorí ešte neuhradili 2. splátku školného (január - marec), aby tak urobili čo najrýchlejšie.

Kolektívne vyučovanie - výtvarný, literárno-dramatický a tanečný odbor - 3. splátku (apríl - jún) uhrádzajte v prípade, ak ste mali dištančné vzdelávanie. Ak ju niekto už uhradil, a vzdelávanie sa nerealizovalo, školné bude presunuté na ďalší školský rok. V prípade, že Vaše dieťa nepokračuje v štúdiu, bude Vám školné vrátené na základe písomnej žiadosti, kde uveďte meno dieťaťa a číslo účtu, a pošlite na riaditeľstvo školy poštou alebo mailom (Kontakty).
Individuálne vyučovanie - hodobný odbor - od 3.6. 2020 je obnovená prevádzka individuálneho vyučovania, to znamená, že školné za mesiac jún je nutné uhradiť. Prosíme rodičov, ktorých deti boli vyučované dištančne (na diaľku) aj počas prerušenia prevádzky, aby uhradili celú 3. splátku (apríl - jún, čiže 42€)  
Ďakujeme za pochopenie.
ZUŠ Pála Kadosu Levice
Upozornenie!
Pri platbe školného, prosím, používajte IBAN SK1656000000007137389004.
Ďakujeme.
OZNAM
Dohľad nad ochranou osobných údajov  ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z  a  NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 )
vykonáva v našej spoločnosti  ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.

Sponzor školy:

Partneri:
Návrat na obsah