ZUS Levice

Základná umelecká škola Levice
Prejsť na obsah
Najbližšie prázdniny: Polročné prázdniny:
1.2.2019
Kontakt: tel.: 036/6308440 - informácie, školné Po-Pia 8:00-16:00, zuslevice@gmail.com
riaditeľka: 0911 345 952, riaditel@zuslevice.sk

Aktuality

OZNAM
Dohľad nad ochranou osobných údajov  ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z  a  NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 )
vykonáva v našej spoločnosti  ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnost

Riaditeľstvo ZUŠ Levice oznamuje, že pani učiteľka Kamila Dráfiová nebude vyučovať 8. - 18. januára 2019. Za pochopenie ďakujeme.
Dnes, 6.12.2018,  sa v Tmačoch konalo okresné kolo súťaže v hudobnej náuke Hnúšťanský akord. Našu školu reprezentovali: Sára Bencsíková, Tatiana Tošálová, Simona Horváthová v A kategórii, v B kategórii Ester Guťanová, Margaréta Hercová a Tatiana Fašková a v C kategórii Daniela Počajiová, Alex Pankulič a Jakub Hangai. Všetkým trom tímom sa darilo vynikajúco, vo všetkých troch kategóriách sme získali 1. miesto. Srdečne gratulujeme a tešíme sa na celoslovenské kolo.
Dňa 5.12.2018 bola naša škola opäť mimoriadne úspešná! Na súťaži Dni Miloša Ruppeldta v Bratislave nás v klasickom speve reprezentovali Thomas Raphael Wagner, Júlia Lecká v I. kategórii, Lea Vajdová a Linda Tóthová v II. kategórii a Emma Nagy v III. kategórii. Vo veľmi náročnej a početnej kategórii získala Lea Vajdová prvé miesto a cenu za perspektívny vokálny prejav, Linda Tóthová druhé miesto a Júlia Lecká čestné uznanie. Srdečne gratulujeme a tešíme sa z ich úspechu. Za prípravu ďakujeme pani učiteľke Kataríne Skackalovej, Kataríne Krchovej a za korepetíciu pánovi učiteľovi Andrejovi Farkašovi. Ďakujeme všetkým za vynikajúcu reprezentáciu školy.
Dňa 13.novembra 2018 sa uskutočnila súťaž Klarinetiáda v Bojniciach, na ktorej našu školu reprezentovala Karin Hanusková na klarinete. Umiestnila sa v bronzovom pásme. Na súťaž žiačku pripravoval pán učiteľ Ladislav Lanský. Srdečne gratulujeme.
Dňa 7. 11. 2018 sa konala v Bratislave celoslovenská súťaž Mladí klaviristi. Našu školu reprezentovali dve talentované klaviristky Bronislava Vidová z triedy pani učiteľky Heleny Kováčovej a Marianna Trungelová z triedy Mgr.art. Edity Boldovej. Súťaž organizuje ZUŠ Eugena Suchoňa a mala vynikajúcu úroveň. Získať ocenenie sa na nej podarilo Marianne Trungelovej, ktorá získala 3. miesto. Bronislava Vidová podala výborný výkon a podľa počtu bodov skončila vo svojej kategórii ako druhá v poradí, aj keď ocenenie nezíkala. Obom srdečne gratulujeme, želáme veľa ďalších úspechov a pani učiteľkám ďakujeme za prípravu.
Gratulujeme našej mimoriadne úspešnej recitátorke Veronike Mészárosovej - víťazke medzinárodného festivalu poézie VALMEZ vo Valšskom Meziřičí
Platba do Rady rodičov
Vážení rodičia!
Na plenárnom zasadnutí Rady rodičov pri Základnej umeleckej škole dňa 25. 9. 2018 sa jednohlasne schválil ročný členský príspevok rodičov žiakov ZUŠ v školskom roku 2018/2019 nasledovne:
·       20,- €  na rodinu s jedným dieťaťom navštevujúcim ZUŠ
·       25,-  €  na rodinu s viacerými deťmi navštevujúcimi ZUŠ
Rodičovské príspevky Vás prosíme uhradiť do 30. 11. 2018 na číslo účtu: SK41 0900 0000 0050 6815 4690 do poznámky uveďte meno žiaka a odbor, napr. Ivana Kvietková – VO (HO, TO, LDO)
Ďakujeme!
Riaditeľstvo ZUŠ
Dňa 15.10.2018 sa naše žiačky, Lea Vajdová a Linda Tóthová, zúčastnili Medzinárodnej speváckej súťaže Iuventus canti vo Vrábľoch. Obe v náročnej konkurencii postúpili do druhého kola. Za prípravu ďakujeme pani učiteľke Kataríne Skackalovej a za korepetíciu Andrejovi Farkašovi. Dievčatám gratulujeme a prajeme veľa ďalších úspechov a radosti zo spevu.
Dňa 4. mája sa naši žiaci a pedagógovia zúčastnili na klavírnej súťaži Miniature musicali v Štúrove. V náročnej konkurencii 18 súťažiacich v 2. kategórii sme získali: Sara Fekečová bronzové pásmo, Diana Jenisová strieborne pásmo a Alica Tóthová zlaté pásmo. Sáru a Dianu pripravoval pán učiteľ Štefan Dráfi a Alicu pani riaditeľka Klára Viteková. Srdečne gratulujeme a tešíme sa na ďalšie úspechy.
K množstvu úspechov v tomto školskom roku pridávame ďalšie víťazstvo na celoslovenskom kole Hviezdoslavovho Kubína. Veronika Mészárosová získala 1. miesto vo 4. kategórii - poézia. Srdečne gratulujeme! Ďakujeme aj Romanovi Poliakovi za reprezentáciu v próze a pani učiteľke Bc. Renate Jurčovej za fantastickú prípravu!
Upozornenie!
Pri platbe školného, prosím, používajte IBAN SK1656000000007137389004.
Ďakujeme.
Partneri:

Sponzor školy:

Návrat na obsah