ZUS Pála Kadosu Levice

ZUŠ Pála Kadosu Levice
Prejsť na obsah
Kontakt: tel.: 036/6308440 - informácie, školné Po-Pia 8:00-16:00, zuslevice@gmail.com
riaditeľka: 0911 345 952, riaditel@zuslevice.sk
Aktuality

Milí rodičia a žiaci!
Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 v nadväznosti na prerušenie od 16. marca 2020 do 29. marca 2020 prerušuje aj naďalej vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 30. marca 2020 do odvolania.
Týmto opatrením nie je vylúčená možnosť zabezpečenia vzdelávania, resp. samoštúdia detí a žiakov inou ako prezenčnou formou. Toto obdobie nie je obdobím školských prázdnin, ide o osobitný režim preventívnych opatrení na predchádzanie šírenia ochorenia COVID-19. Preto Vás prosíme o súčinnosť s našimi/Vašimi učiteľmi, ktorí sa budú snažiť pokračovať vo vyučovaní "na diaľku". Uvedomujeme si náročnosť aj veľké požiadavky kladené na Vás, rodičov, máme ale na zreteli najmä rozvoj Vašich detí - našich žiakov. Boli by sme radi, aby nestagnovali a aj naďalej sa vrámci možností, umelecky vzdelávali.
Pripravujeme pre nich rôzne úlohy, zadania, testíky, pomocou ktorých si budú môcť osvojiť nové a zopakovať staršie učivo. Bude prístupné a aktualizované na našej stránke. Ďakujeme za pohopenie a spoluprácu.
Vzhľadom na momentálnu situáciu prosíme všetkých rodičov, aby doplatili II. splátku školného za január, február a marec. Poslednú splátku (apríl - jún), prosím, zatiaľ neuhrádzajte. Ďakujeme.
Opäť organizujeme výtvarnú súťaž Keď prídeš k nám....
OZNAM
Dohľad nad ochranou osobných údajov  ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z  a  NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 )
vykonáva v našej spoločnosti  ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
Na plenárnom zasadnutí Rady rodičov pri Základnej umeleckej škole dňa 1.10. 2019 sa jednohlasne schválil členský príspevok rodičov žiakov ZUŠ v školskom roku 2019/2020 nasledovne:
·         20,- €  na rodinu s jedným dieťaťom navštevujúcim ZUŠ
·         25,-  €  na rodinu s viacerými deťmi navštevujúcimi ZUŠ
Rodičovské príspevky Vás prosíme uhradiť do 30. 11. 2019 na číslo účtu: SK4109000000005068154690 do poznámky uveďte meno žiaka a odbor, napr. Ivana Kvietková – VO (HO, TO, LDO)
Ďakujeme!
Ing. Marcela Grobařová, predseda združenia
Upozornenie!
Pri platbe školného, prosím, používajte IBAN SK1656000000007137389004.
Ďakujeme.

Sponzor školy:

Partneri:
Návrat na obsah