ZUS Levice

Základná umelecká škola Levice
Prejsť na obsah
Najbližšie prázdniny: Vekonočné prázdniny:
18.4. - 23.4.2019
Kontakt: tel.: 036/6308440 - informácie, školné Po-Pia 8:00-16:00, zuslevice@gmail.com
riaditeľka: 0911 345 952, riaditel@zuslevice.sk

Aktuality

OZNAM
Dohľad nad ochranou osobných údajov  ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z  a  NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 )
vykonáva v našej spoločnosti  ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
Dňa 11.3.2019 sa naša škola úspešne zúčastnila celoslovenského kola sútťaže v hudobnej náuke Hnúšťanský akord v Hnúšti. Našu školu reprezentovali: A kategória- Sára Bencsíková, Tatiana Tošálová a Diana Jenisová, B kategória: Margaréta Hercová, Tatiana Fašková, Ester Guťanová, C kategória: Daniela Počajiová, Jakub Hangai, Alex Pankulič. Družstvo C kategórie sa umiestnilo na 4. mieste, družstvo B kategórie na 5. mieste a A kategória skončila na skvelom 2. mieste. Súťažiacim gratulujeme a ďakujeme za vynikajúcu reprezentáciu školy.
Dňa 15. februára 2019 sa naše speváčky opäť zúčastnili na celoslovenskej súťaži Stančekova Prievidza. Júlia Lecká sa umiestnila v zlatom pásme v 1. kategórii a 2. kategóriu znovu ovládli levičanky: Lea Vajdová získala 2. miesto a Linda Tóthová 1. miesto. Srdečne gratulujeme aj pani učiteľke Mgr. art. Kataríne Skackalovej, ktorá žiačky na súťaž pripravovala. za korepetíciu ďakujeme p. riaditeľkeMgr.art. Kláre Vitekovej. Do budúcna želáme dievčatám ešte veľa ďalších úspechov.
Dňa 12.6.2018 sa konala zaujímavá súťaž Rajecká hudobná jar v Rajci. Súťaž je zameraná na interpretáciu súčasnej slovenskej hudby. Našu školu sme reprezentovali dvojnásobne. Emir Turkič sa odprezentoval v hre na soxofóne a hral skladbu našej bývalej absolventky - levickej hudobnej skladateľky Petry Bachratej. V náročnej konkurencii získal Cenu mesta Rajec. Za prípravu ďakujeme pánovi učiteľovi Nunovi Figueiredovi a za korepetíciu p. riaditeľke Mgr. art. Kláre Vitekovej. Srdečne gratulujeme!
Na plenárnom zasadnutí Rady rodičov pri Základnej umeleckej škole dňa 26. 9. 2017 sa jednohlasne schválil členský príspevok rodičov žiakov ZUŠ v školskom roku 2018/2019 nasledovne:
·         20,- €  na rodinu s jedným dieťaťom navštevujúcim ZUŠ
·         25,-  €  na rodinu s viacerými deťmi navštevujúcimi ZUŠ
Rodičovské príspevky Vás prosíme uhradiť do 30. 11. 2018 na číslo účtu: SK4109000000005068154690 do poznámky uveďte meno žiaka a odbor, napr. Ivana Kvietková – VO (HO, TO, LDO)
Ďakujeme!
Ing. Marcela Grobařová, predseda združeniaUpozornenie!
Pri platbe školného, prosím, používajte IBAN SK1656000000007137389004.
Ďakujeme.
Partneri:

Sponzor školy:

Návrat na obsah