ZUS Pála Kadosu Levice

ZUŠ Pála Kadosu Levice
Prejsť na obsah
Kontakt: tel.: 036/6308440 - informácie, školné Po-Pia 8:00-16:00, zuslevice@gmail.com
riaditeľka: 0911 345 952, riaditel@zuslevice.sk
Aktuality

Vážení rodičia, milí žiaci,
tento školský rok začína v zložitom období. Aby sme ho zvládli čo najlepšie a bez zdravotnej ujmy, prosíme Vás o dodrživanie základných hygienických opatrení. Vstup do budovy bude povolený len s prekrytými dýchacími cestami. Pri vstupe, prosím použite pripravenú dezinfekciu na ruky. Prosíme Vás, aby žiaci na každú hodinu priniesli podpísané vyhlásenie o bezinfekčnosti. Vstup rodičom do budovy školy je zakázaný.
Vyučovanie hudobnej náuky, prípravnej hudobnej výchovy a orchestrálnej hry bude realizované od 16.9.2020. Vyučovanie kolektívnych predmetov (výtvarný, tanečný, literárno- dramatický odbor) bude prebiehať aj v exteriéri (podľa možností).
Žiadame všetkých rodičov, aby na vyučovanie neposielali žiakov, ktorí vykazujú akékoľvek príznaky infekčného ochorenia. Ďakujeme za porozumenie a veríme, že spolu všetko zvládneme. Tešíme sa na Vás.

Pozývame všetkých, ktorý sa chcú naučiť niečo tradičné a zároveň nové. Pozor, počet účastníkov je limitovaný, je potrebné nahlásiť účasť.
Zákonné školné na šk. rok 2020/2021
Hudobný odbor :
Individuálne vyučovanie – 14 € mesačne
Kolektívne vyučovanie (prípravná hudobná náuka, zborový spev)
– 12 € mesačne
Skrátené vyučovanie (z organizačných dôvodov) – 12 € mesačne
Tanečný a literárno – dramatický odbor:
12 € mesačne
Výtvarný odbor :
– 10 € mesačne
Štúdium pre dospelých :
Všetky odbory 25 € mesačne
Ostatné poplatky :
Doplatok za nepovinný predmet v rozsahu jednej vyučovacej hodiny týždenne
V individuálnej forme štúdia vo všetkých odboroch  - 10 € mesačne
Poplatok za zapožičanie hudobného nástroja – 10 € mesačne.
IBAN : SK16 5600 0000 0071 3738 9004
Variabilný symbol žiaka má k dispozícii triedny učiteľ. Žiakom, ktorí pokračujú v štúdiu na ZUŠ Levice sa variabilný symbol nemení, noví žiaci majú pridelený nový variabilný symbol.
Upozornenie!
Pri platbe školného, prosím, používajte IBAN SK1656000000007137389004.
Ďakujeme.
OZNAM
Dohľad nad ochranou osobných údajov  ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z  a  NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 )
vykonáva v našej spoločnosti  ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.

Sponzor školy:

Partneri:
Návrat na obsah