ZUS Pála Kadosu Levice

ZUŠ Pála Kadosu Levice
Prejsť na obsah
Kontakt: tel.: 036/6308440 - informácie, školné Po-Pia 8:00-16:00, zuslevice@gmail.com
riaditeľka: 0911 345 952, riaditel@zuslevice.sk
Aktuality

Milí rodičia a žiaci!
Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 v nadväznosti na prerušenie od 16. marca 2020 do 29. marca prerušuje aj naďalej vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 30. marca 2020 do odvolania.
Týmto opatrením nie je vylúčená možnosť zabezpečenia vzdelávania, resp. samoštúdia detí a žiakov inou ako prezenčnou formou. Toto obdobie nie je obdobím školských prázdnin, ide o osobitný režim preventívnych opatrení na predchádzanie šírenia ochorenia COVID-19. Preto Vás prosíme o súčinnosť s našimi/Vašimi učiteľmi, ktorí sa budú snažiť pokračovať vo vyučovaní "na diaľku". Uvedomujeme si náročnosť aj veľké požiadavky kladené na Vás, rodičov, máme ale na zreteli najmä rozvoj Vašich detí - našich žiakov. Boli by sme radi, aby nestagnovali a aj naďalej sa vrámci možností, umelecky vzdelávali.
Pripravujeme pre nich rôzne úlohy, zadania, testíky, pomocou ktorých si budú môcť osvojiť nové a zopakovať staršie učivo. Bude prístupné a aktualizované na našej stránke. Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu.

Vzhľadom na momentálnu situáciu prosíme všetkých rodičov, aby doplatili II. splátku školného za január, február a marec. Poslednú splátku (apríl - jún), prosím, zatiaľ neuhrádzajte. Ďakujeme. V prípade, že ste už uhradili celý školský rok budeme postupovať podľa rozhodnutia zriaďovateľa, ale až po ukončení krízových opatrení.
Dôležitý oznam!
Na základe opatrení proti šíreniu koronavírusu rušíme VI. ročník súťaže Levický hudobný festival. Tešíme sa na Vás v zdraví budúci rok. Ďakujeme za pochopenie
Opäť organizujeme výtvarnú súťaž Keď prídeš k nám....
OZNAM
Dohľad nad ochranou osobných údajov  ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z  a  NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 )
vykonáva v našej spoločnosti  ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
Na plenárnom zasadnutí Rady rodičov pri Základnej umeleckej škole dňa 1.10. 2019 sa jednohlasne schválil členský príspevok rodičov žiakov ZUŠ v školskom roku 2019/2020 nasledovne:
·         20,- €  na rodinu s jedným dieťaťom navštevujúcim ZUŠ
·         25,-  €  na rodinu s viacerými deťmi navštevujúcimi ZUŠ
Rodičovské príspevky Vás prosíme uhradiť do 30. 11. 2019 na číslo účtu: SK4109000000005068154690 do poznámky uveďte meno žiaka a odbor, napr. Ivana Kvietková – VO (HO, TO, LDO)
Ďakujeme!
Ing. Marcela Grobařová, predseda združenia
Upozornenie!
Pri platbe školného, prosím, používajte IBAN SK1656000000007137389004.
Ďakujeme.

Sponzor školy:

Partneri:
Návrat na obsah