Pedagogickí zamestnanci - ZUS Levice

Základná umelecká škola Levice
Prejsť na obsah

Pedagogickí zamestnanci

O škole > Zamestnanci

Vedenie školy

Mgr.art. Viteková Klára - riaditeľka školy, klavír, korepetícia
Mgr. Eva Pankuličová - zástupkyňa riaditeľky, HN, klavír, keyboard

Hudobný odbor

Spev


Strunové nástroje


Bicie nástroje


Dychové nástroje


Klávesové nástroje


Hudba a počítač, komorná hra
Výtvarný odbor
Tanečný odbor


  • Tuzhinskaja Marína
  • Uhrin Jaroslav
  • Vlčková IrynaLiterárno - dramatický odbor

Návrat na obsah