Pedagogickí zamestnanci - ZUS Pála Kadosu Levice

Prejsť na obsah

Vedenie školy

Mgr.art. Viteková Klára - riaditeľka školy, klavír, korepetícia
Mgr. Eva Pankuličová - zástupkyňa riaditeľky, HN, klavír, keyboard

Hudobný odbor

Spev


Strunové nástroje


Bicie nástroje


Dychové nástroje

  • Mgr. Bandzi Adrián  - klarinet, saxofón, zobcová flauta
  • Figueiredo Nuno - trúbka, pozauna, lesný roh, tuba, prípravná hudobná náuka, komorná hra, spevácky zbor


Klávesové nástroje

Výtvarný odbor
Tanečný odbor
Literárno - dramatický odbor

  • Mgr. Jurča Štefan

Návrat na obsah