Molnárová - ZUS Levice

Základná umelecká škola Levice
Prejsť na obsah

Molnárová

O škole > Zamestnanci

Absolventka Štátneho Konzervatória v Bratislave, v odbore hra na akordeón
u prof. Dr. Fickerovej a bakalárskeho štúdia učiteľstva hudobného umenia na PF UKF v Nitre, dlhé roky pôsobí na ZUŠ Levice a vychovala rad úspešných absolventov.

Kontakt:
molnarova.eri@gmail.com

Bc. Erika Molnárová

Návrat na obsah