Molnárová - ZUS Pála Kadosu Levice

Prejsť na obsah
Absolventka Štátneho Konzervatória v Bratislave, v odbore hra na akordeón u prof. Dr. Fickerovej a bakalárskeho štúdia učiteľstva hudobného umenia na PF UKF v Nitre, dlhé roky pôsobí na ZUŠ Levice a vychovala rad úspešných absolventov.
Kontakt:
Bc. Erika Molnárová
Návrat na obsah