Skackalová - ZUS Pála Kadosu Levice

Prejsť na obsah
Operný spev študovala na konzervatóriu v Žiline v triede Mgr.art Evy Safončíkovej, neskôr na Akadémií umení v Banskej Bystrici pod vedením prof. Mgr.art Márie Tomanovej,ArtD. V rámci  programu Erasmus absolvovala študijný pobyt na Istituto Briccialdi Terni v Taliansku pod vedením pedagógov Ambra Vespasiani a Adriana Morelli. Zúčastnila sa majstrovských kurzov Petra Dvorského, Massima Gualtieriho, Gilda Di Nunzia a Maurizia Scarfea. Od roku 2013 pôsobí na Základnej umeleckej škole v Leviciach.
Mgr. art. Katarína Skackalová
Návrat na obsah