Chlebová - ZUS Pála Kadosu Levice

Prejsť na obsah
Navštevovala ZUŠ v Leviciach a ZUŠ v Šahách. Študovala na Gymnáziu Andreja Vrábla v Leviciach, neskôr na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo a tiež na Konzervatóriu Jána Levoslava Bellu v Banskej Bystrici hru na flaute v triede Mgr. Art. Antona Prievalského. V roku 2014 získala 2. miesto v súťaži slovenských konzervatórií a v roku 2015 bol jej absolventský koncert vysielaný v rádiu Devín v rámci relácie Hudobné Rádio Devín. Pôsobila v hudobnej skupine Ad Acta, ktorá v roku 2014 vydala svoj štúdiový album Posledný let. Aktívne sa zúčastnila tiež medzinárodných flautových kurzov v Chorvátsku – Croatia Flute Academy pod vedením popredných flautistov a pedagógov flautovej hry. Od roku 2014 pôsobí na Základnej umeleckej škole v Leviciach
Mgr. Barbora Chlebová, DiS. art.
Návrat na obsah