Chrenová - ZUS Pála Kadosu Levice

Prejsť na obsah
Mgr. Zuzana Chrenová
Spevu sa venuje už od detstva. Navštevovala Základnú umeleckú školu v Zlatých Moravciach. V rokoch 2005 - 2010 sa stala absolventkou FF na UKF v Nitre v odbore Hudobné umenie/ Estetická výchova. V súčasnosti sa venuje štúdiu operného spevu na Cirkevnom konzervatóriu
v Bratislave v triede pani Prof. Vlasty Hudecovej.
Počas štúdia na VŠ učila na Základnej umeleckej škole
v Mojmírovciach. Od roku 2011 pôsobí na Základnej umeleckej škole v Leviciach.
Kontakt:
Návrat na obsah