Krchova - ZUS Pála Kadosu Levice

Prejsť na obsah
Spevu sa venuje už od základnej školy,najskôr pod vedením Margity Grébnerovej, neskôr v rámci štúdia na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, kde pôsobila aj ako členka univerzitného speváckeho zboru. Obľubu v zborovom speve značí aj pôsobenie v speváckom zbore Harmónia v Kalnej nad Hronom. Na ZUŠ Levice vyučuje spev, hlasovú výchovu a vedie detský spevácky zbor.
Mgr. Katarína Krchová
Návrat na obsah