Krchova - ZUS Levice

Základná umelecká škola Levice
Prejsť na obsah

Krchova

O škole > Zamestnanci
Spevu sa venuje už od základnej školy,najskôr pod vedením Margity Grébnerovej, neskôr v rámci štúdia na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, kde pôsobila aj ako členka univerzitného speváckeho zboru. Obľubu v zborovom speve značí aj pôsobenie v speváckom zbore Harmónia v Kalnej nad Hronom. Na ZUŠ Levice vyučuje spev, hlasovú výchovu a hudobnú náuku.
Mgr. Katarína Krchová
Návrat na obsah