Pľuta - ZUS Pála Kadosu Levice

Prejsť na obsah
Narodil som sa 26.10.1961 v Snine. Študoval som na Gymnáziu v Snine a na VŠT v Košiciach, neskôr na Konzervatóriu v Košiciach hru na klasickú gitaru u prof. J. Haluzu.
Od roku 1990 pôsobím ako učiteľ hry na gitaru, v súčasnosti  na ZUŠ v Leviciach, kde popri výuke žiakov vediem súbor renesančnej hudby.  Som ženatý, žijem v Kozárovciach a mám tri deti – všetky sú hudobníci. V Kozárovciach som založil spevácky zbor  Tebe spievam.
Kontakt:
Ing. Pavol Pľuta
Návrat na obsah