Zomborská - ZUS Pála Kadosu Levice

Prejsť na obsah
Klavír pre mňa predstavuje dokonalý hudobný prostriedok, akési centrum intimity na priblíženie špecifík hudobnej reči mnohých významných skladateľov, vyjadrenie rozmanitých zvukových experimentov, či hier s farebnými nuansami.  
Silná túžba preniknúť hlbšie do problematiky klavírneho umenia sa u mňa začala prejavovať najmä počas štúdia na Konzervatóriu v Žiline, vrámci ktorého som začala celkom prirodzene prejavovať zvýšený záujem o interpretáciu svetovej a slovenskej klavírnej tvorby 20. storočia.
Vo svojich štúdiách som neskôr pokračovala na pôde Akadémie múzických umení v Banskej Bystrici ako sólový a komorný hráč.
Počas pôsobenia na fakulte som tiež využila možnosť zahraničnej odbornej stáže na fakulte School of Music, Dance and Media vo fínskom meste Oulu, ktorá ma profesionálne veľmi výrazne obohatila.
K vedeckému záujmu o slovenskú klavírnu literatúru 20. storočia ma prieviedla najmä moja pedagogická a interpretačná prax. Preto som sa bezprostredne po skončení AMU rozhodla pre interné štúdium na Katedre hudby Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.


Mgr. art. Veronika Zomborská, PhD.
Návrat na obsah