Gergely - ZUS Pála Kadosu Levice

Prejsť na obsah
Pedagóg Súkromného konzervatória v Nitre a Základnej umeleckej školy v Leviciach, člen komisie kultúry MsZ mesta Levice, zakladateľ Jazzového centra v Leviciach ako prvé na Slovensku, organizátor kultúrnych podujatí, jazzman-bicie nástroje.
1973-1977-SPŠP Nitra (maturita), 1987-ukončil som Konzervatórium v Bratislave (Diplom) ,
1988-absolvent kvlifikačnej skúšky v hre na bicích nástrojoch SLOVKONCERT Bratislava, 
1995-ukončil dvojročné štúdium “kultúrny management” na Vysokej škole múzických umení v Bratislave.
Po ukončení štúdia na Kozervatóriu v Bratislave, som bol požiadaný vedením školy vyučovať hru na bicích nástrojoch (7 rokov) a súčasne som začal vyučovať aj na Základnej umeleckej škole v Leviciach. V roku 1990 som sa stal členom rady Slovenskej jazzovej spoločnosti v Bratislave, ktorého prezidentom je spevák, jazzman Peter Lipa. V roku 1992 som založil prvé na Slovensku “Jazzové Centrum Levice” ako miestnu organizáciu SJS, ktorej činnosť spočívala a spočíva v propagácii a realizácii jazzovej hudby (nespočetné množstvo koncertov s domácimi a svetovými umelcami) so zámerom dosiahnuť,aby tento hudobný žáner bol považovaný za taký druh umenia, ktorý si zaslúži podporu spoločnosti. V roku 1999 som bol zvolený za viceprezidenta Slov. jazzovej spoločnosti, kde som organizačne zabezpečoval kultúrne podujatia zamerané na jazz na celom Slovensku a každoročne organizačne zabezpečoval celoslovenskú jazzovú dielňu (workshop). V roku 2001 som obdržal z rúk ministra kultúry “CENU LADISLAVA MARTONÍKA” za organizačné aktivity v oblasti jazzu za rok 2000, ktorú udeľuje Slovenský Hudobný fond. Dlhé roky organizačne a dramaturgicky spolupracujem /25 rokov/ na jazzovom festivale Višegrádskej štvorky „Jazz FOR Sale“ v Košiciach a 15 rokov organizujem jazzový festival v Leviciach „Jazzové Vianoce“. Ako člen komisie kultúry MsZ mesta Levice od r.2012 každoročne zabezpečujem organizačne a dramaturgicky hudobný maratón “NOC HUDBY” pod záštitou komisie kultúry.


Juraj Gergely
Návrat na obsah