E. Kováčová - ZUS Pála Kadosu Levice

Prejsť na obsah
Pochádzam z Levíc.Hre na klavíri sa venujem od mojich 6. rokov, kedy som začala navštevovať Ľudovú školu umenia v Leviciach. Štúdium som ukončila na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre - na pedagogickej fakulte v odbore Hudobná výchova, tiež som navštevovala súkromné konzervatórium v Topoľčanoch, kde som vyštudovala hru na klavíri. Počas štúdia na Vysokej škole som vyučovala klavír na ZUŠ vo Vrábľoch, po ukončení štúdia som začala vyučovať na ZUŠ v Leviciach, kde s prestávkou kvôli materskej dovolenke vyučujem dodnes hru na klavíri, keyboarde a hudobnú náuku.

Mgr. Eva Kováčová
Návrat na obsah