Rada rodičov - ZUS Levice

Základná umelecká škola Levice
Prejsť na obsah

Rada rodičov

O škole
Údaje o občianskom združení:
Názov: Rada rodičov pri Základnej umeleckej škole Levice
Sídlo: Ul. F. Engelsa 2, 934 01 Levice
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 42371066
Č. ú.: SK41 0900 0000 005068154690
Registrácia dňa: 30. 10. 2014
VVS/1-900/90-445 77
Výška členského príspevku je 20 Eur ročne pre rodinu s jedným študujúcim dieťaťom a 25 Eur pre rodinu s dvoma a viacerými študujúcimi deťmi.
Návrat na obsah