Umelecká rada - ZUS Pála Kadosu Levice

Prejsť na obsah
Umelecká rada v školskom roku 2017/2018.
1. Mgr. art. Klára Viteková
2. Mgr. Eva Pankuličová
3. Bc. Jana Tencerová
4. Mgr. Angela Michňová
5. Mgr. art. Edita Boldová
6. Renáta Jurčová Dis.art.
7. Mgr. Iryna Vlčková
8. Mgr. Marcela Kotrašová Štrbová
9. Ing. Pavol Pľuta

Návrat na obsah