Pracovná ponuka - ZUS Pála Kadosu Levice

Prejsť na obsah
Vec: Zverejnenie voľného pracovného miesta
  Základná umelecká škola Pála Kadosu Levice prijme do pracovného pomeru na dobu určitú
 od 1. 9. 2023 do do 31. 8. 2024 pedagóga hudobného odboru   so špecializáciou:
 -           hra na klavíri, korepetícia na 100% úväzok
 Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 
Žiadosť o prijatie do zamestnania, životopis a súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov posielajte do 09. 07. 2023
 elektronicky na riaditel@zuslevice.sk,
 alebo na  adresu:
 ZUŠ Pála Kadosu
 Ul. F. Engelsa 389/2
 934 01 Levice
 
Informácie ohľadom pracovného miesta: tel.: 0911 345 952
Návrat na obsah