Pracovná ponuka - ZUS Pála Kadosu Levice

ZUŠ Pála Kadosu Levice
Prejsť na obsah

Pracovná ponuka

O škole
Základná umelecká škola Levice prijme do pracovného pomeru na dobu určitú do 31. 8. 2020
na zastupovanie počas rodičovskej dovolenky pedagóga hudobného odboru   so špecializáciou:
-  spev
na 100% úväzok s predpokladaným nástupom:  marec 2020. Viac info


Návrat na obsah