Rada školy - ZUS Pála Kadosu Levice

ZUŠ Pála Kadosu Levice
Prejsť na obsah

Rada školy

O škole

Zloženie Rady školy od 25. 9. 2018:


1. Mgr. Marcela Kotrašová Štrbová – predseda Rady školy, zástupca pedagogických zamestnancov ZUŠ
2. Ing. Pavol Pľuta – zástupca pedagogických zamestnancov ZUŠ
3. Michaela Mališová – zástupca nepedagogických zamestnancov ZUŠ
4. Bc. Miloš Zaujec – delegovaný zástupca zriaďovateľa
5. Mgr. Peter Benček – delegovaný zástupca zriaďovateľa v apríli 2015
6. Csaba Tolnai– delegovaný zástupca zriaďovateľa
7. Ing. Roman Ďurčat – delegovaný zástupca zriaďovateľa,
8. Ivana Tóthová – zástupca rodičov
9. Ivana Juhásová – zástupca rodičov
10. Mudr. Marek Földesi – zástupca rodičov
11. Ing. Martina Lecká – zástupca rodičov


Návrat na obsah