Študovali u nás - ZUS Pála Kadosu Levice

Prejsť na obsah

Tomáš Stopa – Vysoká škola múzických umení v Bratislave- odbor herectvo, externý herec Slovenského národného divadla v Bratislave
Viktória Petrášová – Vysoká škola múzických umení v Bratislave – odbor herectvo
Lucia Šuľová – Vysoká škola múzických umení v Bratislave – odbor réžia
Noemi Vyhlídalová
- Konzervatórium v Bratislave odbor hudobno-dramatické umenie, účinkuje v seriáli Vdova
Katarína Grausová – Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre – odbor učiteľstvo hudobno-dramatického umenia
Zuzana Ďuríková – Akadémia umení v Banskej Bystrici – odbor herectvo, účinkovala v Stela Polaris v Nórsku
Monika Stankovičová – Konzervatórium v Bratislave – odbor herectvo, účinkuje na Malej scéne v Bratislave, účinkovala v seriáli Panelák
Zuzana Garajová – Divadelný inštitút v Londýne – odbor herectvo
Martin Székely – Konzervatórium v Nitre – odbor herectvo
Marek Kováč – Akadémia umení v Banskej bystrici – odbor herectvo
Adam Mašura – Janáčková akadémia múzických umení v Brne – odbor herectvo
David Černák
- absolvent Konzervatória v Nitre a externý pracovník Pražského národného divadla
Slávo Hrivnák – Konzervatórim v Bratislave – odbor herectvo
Stanislava Megová – Konzervatórium v Bratislave – odbor herectvo
Dorota Chlpačová – Janáčkova akadémia umení v Brne – odbor divadelná veda

Jakub Šebo - Konzervatórium Zvolen

Návrat na obsah