Identifikácia - ZUS Pála Kadosu Levice

Prejsť na obsah

Verejný obstarávateľ:             Základná umelecká škola v Leviciach
Adresa:                                   Ul. F. Engelsa 2, 934 01 Levice
IČO:                                        37864611
DIČ:                                        2021647122
IČO:                                        37864611
DIČ:                                        2021647122
Kontaktné miesto:                  Základná umelecká škola
                                               Ul. F. Engelsa 2
                                              
                                               934 01 Levice
Kontaktná osoba:                     Klára Viteková
Tel:                                           0911345952                           
e-mail:                                      zuslevice@gmail.com

Návrat na obsah