Info - ZUS Pála Kadosu Levice

Prejsť na obsah
Tanečný odbor sídli v areáli 5. ZŠ na Saratovskej ulici 43 ( vstup je zozadu budovy). Po dlhoročnej absencii začal svoju činnosť v septembri 1986. V súčasnosti má
2 pedagógov, ktorí nadväzujú na prácu svojich predchodcov a integrujú nové prvky do klasického a moderného tanca. Snahou pedagógov, v stále rastúcom odbore, je naučiť žiakov rôzne tanečné techniky a využiť ich v zaujímavých choreografiách a predstaviť ich širokej verejnosti na koncertoch.

Štúdium na I. stupni trvá 8 rokov, jeho obsahom sú predmety:
tanečná príprava
klasický tanec
ľudový tanec
jazzový tanec
moderný tanec
scénický tanec

Štúdium na II. stupni, ktoré trvá 4 roky, pribúda predmet dejiny tanca. Brány tanečného odboru každoročne opúšťajú desiatky absolventov, ktorí sa naďalej venujú tancu profesionálne a amatérsky.
Školné predstavuje 15 € mesačne.


 

Návrat na obsah