Info - ZUS Pála Kadosu Levice

ZUŠ Pála Kadosu Levice
Prejsť na obsah

Info

Odbory > Tanečný odbor
Tanečný odbor sídli v areáli 2. ZŠ na Ulici Sv. Michala 42 ( vstup je zo Záhradnej ulice.) Po dlhoročnej absencii začal svoju činnosť v septembri 1986. V súčasnosti má 2 pedagógov, ktorí nadväzujú na prácu svojich predchodcov a integrujú nové prvky do klasického a moderného tanca. Snahou pedagógov, v stále rastúcom odbore, je naučiť žiakov rôzne tanečné techniky a využiť ich v zaujímavých choreografiách a predstaviť ich širokej verejnosti na koncertoch.


Štúdium na I. stupni trvá 8
rokov, jeho obsahom sú predmety:
tanečná príprava
klasický tanec
ľudový tanec
jazzový tanec
moderný tanec
scénický tanec
Na tanečnom odbore pracujú nasledovné súbory: detský folklórny súbor, ľudový tanec, historický súbor.
Štúdium na II. stupni, ktoré trvá 4 roky, pribúda predmet dejiny tanca. Brány tanečného odboru každoročne opúšťajú desiatky absolventov, ktorí sa naďalej venujú tancu profesionálne a amatérsky.
Školné predstavuje 12 € mesačne.


 

Návrat na obsah