História - ZUS Pála Kadosu Levice

ZUŠ Pála Kadosu Levice
Prejsť na obsah

História

O škole

                         HISTÓRIA ZUŠ Pála Kadosu LEVICE


História našej Základnej umeleckej školy Pála Kadosu sa začala písať v roku 1951 založením Hudobnej školy v Leviciach.
Na školu postupne prichádzali  obetaví a tvoriví učitelia, pre ktorých bolo vychovávanie umením zmyslom života. Ich rukami prešlo množstvo detí, u ktorých objavili skrytý talent a rozvíjali umelecké schopnosti. Ich neúnavná práca prinášala ovocie získaním  množstva ocenení na súťažiach, festivaloch a tvorbou úspešných umeleckých produkcií v rámci celého regiónu. Škola má od roku 1974 vlastnú budovu na Ul. F. Engelsa, v ktorej sídli dodnes. Postupne sa rozrastala zakladaním ďalších odborov  a v súčasnosti majú žiaci možnosť získavať na škole okrem hudobného  aj výtvarné, tanečné a literárno – dramatické vzdelanie. Od novembra 2019 má zapožičaný čestný názov po levickom rodákovi - klavírnom pedagógovi a skladateľovi - Pálovi Kadosovi.  


Prvým riaditeľom bol Otto Bruckner, po jeho odchode  zveľaďovali školu ďalšie riaditeľky: Marta Kočuteková, Barbora Wágnerová, Margita Grébnerová, Darina Tóthová, Edita Piskáčková, Mária Székelyová, opäť Darina Tóthová a momentálne pracuje ZUŠ pod vedením Kláry Vitekovej.

Od roku 2002 má škola právnu subjektivitu.

V školskom roku 2019/2020 navštevuje školu 700 žiakov a vyučovací proces zabezpečuje 35 pedagógov.

Návrat na obsah