Levický hudobný festival - ZUS Pála Kadosu Levice

Prejsť na obsah
Základná umelecká škola  Pála Kadosu
a Rada rodičov pri ZUŠ Levice
Ul. F. Engelsa 389/2, Levice
Vás srdečne pozýva
na
                                     IX. ročník  regionálnej hudobnej súťažnej prehliadky pre deti a mládež
pod názvom
Levický hudobný festival
Termín:
 
27. 4. 2023
       Hlavným cieľom súťažnej prehliadky je motivácia žiakov ZUŠ ku kvalitnej interpretácii hudobných diel. Príprava na verejné vystúpenie spojená so súťažnou atmosférou nabáda žiakov k prekonávaniu vlastných možností. Dôležitým aspektom je príležitosť na príjemné priateľské stretnutie s  rovesníkmi, ktorí majú podobné voľnočasové aktivity.
Organizátori:
Základná umelecká škola Pála Kadosu Levice
Rada rodičov pri ZUŠ Levice
Miesto konania:
Základná umelecká škola Pála Kadosu/ Synagóga Levice
Ul. F. Engelsa 389/2
934 01 Levice
 
 Podujatie je realizované s finančnou podporou mesta Levice


Návrat na obsah