Levický hudobný festival - ZUS Levice

Základná umelecká škola Levice
Prejsť na obsah

Levický hudobný festival

Súťaž
Súťaž sa bude konať pod záštitou  primátora mesta Levice RNDr. Jána Krtíka
 
 Termín:
 
15. máj 2019
 
 
        Hlavným cieľom súťažnej prehliadky je motivácia žiakov ZUŠ ku kvalitnej interpretácii hudobných diel. Príprava na verejné vystúpenie spojená so súťažnou atmosférou nabáda žiakov k prekonávaniu vlastných možností. Dôležitým aspektom je aj možnosť príjemného priateľského stretnutia a vzájomného spoznávania sa  s  rovesníkmi, ktorí majú podobné voľnočasové aktivity.
 
Pedagógovia budú mať možnosť konfrontácie výsledkov svojej tvorivej práce s učiteľmi celého regiónu.
 
 
Organizátori:
 
Mesto Levice, Základná umelecká škola Levice
 
Miesto konania:
 
Základná umelecká škola Levice
 
Ul. F. Engelsa 2,
 
934 01 Levice

Súťaží sa v sólovej aj komornej hre.

prihláška komorná hra               
Návrat na obsah