Levický hudobný festival - ZUS Levice

Základná umelecká škola Levice
Prejsť na obsah

Levický hudobný festival

Súťaž
Súťaž sa bude konať pod záštitou  primátora mesta Levice RNDr. Jána Krtíka
 
         Hlavným cieľom súťažnej prehliadky je motivácia žiakov ZUŠ ku kvalitnej interpretácii hudobných diel. Príprava na verejné vystúpenie spojená so súťažnou atmosférou nabáda žiakov k prekonávaniu vlastných možností. Dôležitým aspektom je aj možnosť príjemného priateľského stretnutia a vzájomného spoznávania sa  s  rovesníkmi, ktorí majú podobné voľnočasové aktivity.
 Pedagógovia budú mať možnosť konfrontácie výsledkov svojej tvorivej práce s učiteľmi celého regiónu.
 
 Organizátori:
 Mesto Levice, Základná umelecká škola Levice
 Miesto konania:
 Základná umelecká škola Levice
 Ul. F. Engelsa 2,
 934 01 Levice

Súťaží sa v sólovej aj komornej hre.
       
 
Návrat na obsah