Levický hudobný festival - ZUS Levice

Základná umelecká škola Levice
Prejsť na obsah

Levický hudobný festival

Súťaž
Súťaž sa konala pod záštitou zástupcu primátora mesta Levice RNDr. Jána Krtíka
 
 Termín:
 
3. máj 2018
  
        Hlavným cieľom súťažnej prehliadky je motivácia žiakov ZUŠ ku kvalitnej interpretácii hudobných diel. Príprava na verejné vystúpenie spojená so súťažnou atmosférou nabáda žiakov k prekonávaniu vlastných možností. Dôležitým aspektom je aj možnosť príjemného priateľského stretnutia a vzájomného spoznávania sa  s  rovesníkmi, ktorí majú podobné voľnočasové aktivity.
 
Pedagógovia budú mať možnosť konfrontácie výsledkov svojej tvorivej práce s učiteľmi celého regiónu.
 
 Organizátori:
 Základná umelecká škola Levice
 
Miesto konania:
 Základná umelecká škola Levice
 Ul. F. Engelsa 2,
 934 01 Levice

výsledková listina                
Návrat na obsah