Levický hudobný festival - ZUS Pála Kadosu Levice

ZUŠ Pála Kadosu Levice
Prejsť na obsah

Levický hudobný festival

Súťaž
Základná umelecká škola  Pála Kadosu
 
a Rada rodičov pri ZUŠ Levice
 
Ul. F. Engelsa 389/2, Levice
 
 
Vás srdečne pozýva
 
na
 
                                     VIII. ročník  regionálnej hudobnej súťažnej prehliadky pre deti a mládež
 
pod názvom
 
 
Levický hudobný festival
 
Termín:
 
4. 5. 2022
 
        Hlavným cieľom súťažnej prehliadky je motivácia žiakov ZUŠ ku kvalitnej interpretácii hudobných diel. Príprava na verejné vystúpenie spojená so súťažnou atmosférou nabáda žiakov k prekonávaniu vlastných možností. Dôležitým aspektom je aj možnosť príjemného priateľského stretnutia a vzájomného spoznávania sa  s  rovesníkmi, ktorí majú podobné voľnočasové aktivity.
 
Pedagógovia budú mať možnosť konfrontácie výsledkov svojej tvorivej práce so svojimi kolegami z iných škôl.


Návrat na obsah