Propozície - ZUS Pála Kadosu Levice

ZUŠ Pála Kadosu Levice
Prejsť na obsah

Propozície

Súťaž
Levický hudobný festival
 
Termín:
 
12. november 2020
 
Nakoľko epidemiologická situácia na Slovensku nám neumožnila uskutočniť festival v pôvodnom termíne v máji a chceme ponechať jeho tradíciu každoročného konania, pristúpili sme k úprave termínu a propozícií súťaže. Súťaž sa uskutoční online, formou vyhodnotenia nahrávok v priestoroch ZUŠ Pála Kadosu.
 
Súťažné podmienky:
Súťažiť sa bude v jednej spoločnej kategórii: Sólová hra a spev, prípadne sa kategórie upravia podľa počtu prihlásených účastníkov. Privítame aj malé komorné zoskupenia, ktoré v prípade účasti viacerých zoskupení budú súťažiť v zvlášť kategórii.
Súťažný repertoár pozostáva 1 – 2 ľubovoľných skladieb, max. minutáž je 10 min. na súťažiaceho alebo zoskupenie.
Súťažiaci budú ocenení v pásmach, porota môže udeliť aj mimoriadne ceny.
Prihlášky je potrebné zaslať do 27.10.2020 – cez formulár na sólovú alebo komornú hru alebo na počítači vyplnený word dokument (v prílohe) mailom na: zastupkyna@zuslevice.sk
Video nahrávky posielajte na: zastupkyna@zuslevice.sk, alebo doručte na USB kľúči do ZUŠ Pála Kadosu Levice  do 4.11.2020
Účastnícky poplatok 5€  za účastníka poprosíme uhradiť do 4.11.2020 na: SK41 0900 0000 0050 6815 4690 (zahrňuje organizačné náklady – ceny, diplomy)
Informácie:
Mgr. art. Klára Viteková – riaditeľka riaditel@zuslevice.sk tel.: 0911 345 952
Mgr. Eva Pankuličová – zástupkyňa zastupkyna@zuslevice.sk tel.: 0901713811
Tešíme sa na netradičnú spoluprácu!
Návrat na obsah