Výtvarná súťaž - ZUS Pála Kadosu Levice

ZUŠ Pála Kadosu Levice
Prejsť na obsah

Výtvarná súťaž

Súťaž
Mesto Levice vyhlasuje III. ročník výtvarnej súťaže pod názvom
      „Keď prídeš k nám ...“
          Poslaním súťaže je zamerať pozornosť našich detí na mesto Levice a vybrať tie najzaujímavejšie miesta,  s ktorými by radi oboznámili návštevníkov mesta  prostredníctvom svojej výtvarnej práce.
          Hlavným cieľom je dať deťom možnosť vyjadriť svoj vzťah k mestu a postupne formovať regionálne cítenie.
Propozície súťaže:
Vyhlasovateľ: Mesto Levice
Organizátor: Základná umelecká škola Pála Kadosu Levice
Téma: ľubovoľný objekt/objekty nášho mesta, pohľad z rôzneho uhla pohľadu,  alebo                     
           zobrazenie udalosti konanej v Leviciach
Termín odovzdania prác: 15. máj 2020
Miesto odovzdania: Základná umelecká škola Pála Kadosu, Ul. F. Engelsa 389/2, Levice,
                                alebo Elokované pracovisko ZUŠ – CK Junior Sládkovičova ul. 2, Levice
Predbežný termín vyhlásenia výsledkov: 18.6. 2020 o 10:00 hod.  Sobášna sieň MsÚ Levice
Výstava víťazných prác: 18. až 30. 6. 2020 v priestoroch MsÚ Levice
Všetky práce budú prezentované formou videoprojekcie na rôznych miestach v rámci mesta.
Podmienky súťaže:
Súťaže sa môžu zúčastniť deti a žiaci MŠ, ZŠ, ZUŠ a SŠI vo veku od 4 -16 rokov.
Vítané sú rôzne výtvarné techniky ako kresba, maľba, perokresba, akvarel, kombinované techniky, grafika-linoryt, suchá ihla atď.
Neodporúčame kolektívne práce a koláže z fotiek.
Maximálny formát A2.
Každá práca musí byť na zadnej strane označená týmito údajmi:
a)      meno a priezvisko žiaka
b)      kategória
c)      vek
d)      kontaktné údaje /telefón, mail/ školy
e)      názov práce
Ku každej práci je potrebný súhlas zákonného zástupcu, ktorý je prílohou týchto propozícií (škola si ho môže upraviť a poskytnúť súhlas všetkých zákonných zástupcov svojich zúčastnených žiakov na jednom tlačive).
Kategórie:
1.      kat.: deti MŠ
2.      kat.: žiaci ZŠ 1.- 4. roč.
3.      kat.: žiaci ZŠ 5.- 7. roč.
4.      kat.: žiaci ZŠ 8.- 9. roč.
5.      kat.. žiaci ZUŠ 1. časti základného štúdia
6.      kat.: žiaci ZUŠ 2. časti základného štúdia
7.      kat.: žiaci špeciálnych škôl
Práce vyhodnotí odborná porota zložená z pedagógov stredných umeleckých škôl a ZUŠ. Víťazné práce budú vystavené v priestoroch MsÚ  v Leviciach. Všetky práce budú prezentované formou videoprojekcie na rôznych miestach v rámci mesta.
Účasť jedného žiaka v kategórii ZŠ aj ZUŠ s rozličnými prácami sa nevylučuje.
Informácie ohľadom súťaže:
Mgr. art. Klára Viteková – tel.: 0911 345 952, e-mail.: riaditel@zuslevice.sk
Mgr. Marcela Kotrašová Štrbová – tel: 0911 260 440
Tešíme sa na Vašu spoluprácu!
 
 
 
 Viac
                                                                                     
Návrat na obsah