Výtvarná súťaž - ZUS Levice

Základná umelecká škola Levice
Prejsť na obsah

Výtvarná súťaž

Súťaž
Mesto Levice vyhlasuje 2. ročník výtvarnej súťaže pod názvom
 
 
      „Keď prídeš k nám ...“
 

 
          Poslaním súťaže je zamerať pozornosť našich detí na mesto Levice a vybrať tie najzaujímavejšie miesta s ktorými by radi oboznámili  návštevníkov mesta  prostredníctvom svojej výtvarnej práce.
 
          Hlavným cieľom je dať deťom možnosť vyjadriť svoj vzťah k mestu a postupne formovať regionálne cítenie.
 
 
Propozície súťaže:
 
Vyhlasovateľ: Mesto Levice
 
Organizátor: Základná umelecká škola Levice
 
Téma: ľubovoľný objekt/objekty nášho mesta, pohľad z rôzneho uhla pohľadu,  alebo                     
 
           zobrazenie udalosti konanej v Leviciach
 
Termín odovzdania prác: 30. apríl 2018
 
Miesto odovzdania: Základná umelecká škola, Ul. F. Engelsa 2, Levice,
 
                                alebo Elokované pracovisko ZUŠ – CK Junior Sládkovičova ul. 2, Levice
 
Vyhlásenie výsledkov: 15. 5. 2018 o 10:00 hod.  Sobášna sieň MsÚ Levice
 
Výstava víťazných prác: 14. až 31. máj 2018 v priestoroch MsÚ Levice
 
 
 
Podmienky súťaže:
 
Súťaže sa môžu zúčastniť žiaci ZŠ, ZUŠ a SŠI vo veku od 6-15 rokov.
 
Vítané sú rôzne výtvarné techniky ako kresba, maľba, perokresba, akvarel, kombinované techniky, grafika-linoryt, suchá ihla atď.
 
Neodporúčame kolektívne práce a koláže z fotiek.
 
Maximálny formát A2.
 
 
Každá práca musí byť na zadnej strane označená týmito údajmi:
 
a)      meno a priezvisko žiaka
 
b)      kategória
 
c)      vek
 
d)     kontaktné údaje /telefón, mail/ školy
 
e)      názov práce
 
 
Kategórie:
 
1.      kat.: žiaci ZŠ 1.- 4. roč.
 
2.      kat.: žiaci ZŠ 5.- 7. roč.
 
3.      kat.: žiaci ZŠ 8.- 9. roč.
 
4.      kat.. žiaci ZUŠ 1. časti základného štúdia
 
5.      kat.: žiaci ZUŠ 2. časti základného štúdia
 
6.      kat.: žiaci špeciálnych škôl
 
 
 
Práce vyhodnotí odborná porota zložená z pedagógov stredných umeleckých škôl, ZUŠ a výtvarných umelcov. Víťazné práce budú vystavené v priestoroch MsÚ Námestie hrdinov 1 v Leviciach. Niektoré z víťazných prác budú zaslané do vydavateľstva a grafického štúdia  CBS s. r. o.  Banská Bystrica na účely vydania detskej maľovanej  cyklomapy nášho regiónu. Účasť jedného žiaka v kategórii ZŠ aj ZUŠ rozličnými prácami sa nevylučuje.
 
 
Informácie ohľadom súťaže:
 
Mgr. art. Klára Viteková – tel.: 0911 345 952, e-mail.: riaditel@zuslevice.sk
 
Mgr. Marcela Kotrašová Štrbová – tel: 0911 260 440
 
 
Tešíme sa na Vašu spoluprácu!
 
 
 
 
V Leviciach, 31. 1. 2018                                                           RNDr. Ján Krtík
 
                                                                                        Zástupca primátora Mesta Levice
Návrat na obsah