Tóthová - ZUS Levice

Základná umelecká škola Levice
Prejsť na obsah

Tóthová

O škole > Zamestnanci

Mgr. Darina Tóthová

Mala som záujem pracovať v školstve, preto som vyštudovala Strednú pedagogickú školu v Levoči, študijný odbor - učiteľka MŠ a neskôr Pedagogickú fakultu UPJŠ v Prešove , aprobácia slovenský jazyk a hudobná výchova pre ročníky 5. - 9. ZŠ.  Svoje vzdelanie som rozšírila štúdiom etickej výchovy

 v Bratislave.
Do ZUŠ Levice som nastúpila ako učiteľka hudobného odboru na pobočku 

v Tlmačoch, kde som vyučovala klavír a hudobnú teóriu. Neskôr som založila základy literárno - dramatického odboru v Tlmačoch. V uvedenom období som sa podieľala na osamostatnení pobočky v Tlmačoch.
Okrem riadiacej činnosti a chodu ZUŠ Levice, svoju odbornú pedagogickú prácu som každoročne prezentovala na verejných súťažiach po najvyššie celoštátne súťaže.

Návrat na obsah