Naše úspechy - ZUS Pála Kadosu Levice

Prejsť na obsah
Klavírna súťaž Pála Kadosu v Leviciach
        14. a 15. novembra 2019 sa v Leviciach konal 14. ročník Klavírnej súťaže Pála Kadosu. Organizuje sa na počesť levického rodáka, hudobného skladateľa, klavírneho virtuóza a pedagóga už od roku 1993 v dvojročných intervaloch. Súťaž je členom Európskej únie hudobných súťaží pre mládež – EMSY. Organizátormi súťaže sú: Oblastný výbor Csemadoku v Leviciach, Spoločnosť priateľov maďarskej hudby na Slovensku Bratislava a Základná umelecká škola Levice.
      Tento ročník začal otváracím koncertom 14. 11. 2019 v Dome Reviczky, na ktorom účinkoval Komorný súbor AD LIBITUM z Budapešti. Súťaž začala piatok 15. 11. 2019 o 9:00 hod. Slávnostným otvorením, na ktorom sa prihovoril k súťažiacim aj primátor mesta Levice RNDr. Ján Krtík, ktorý mal záštitu nad celým podujatím.
Porota bola zostavená z mimoriadne úspešných koncertných umelcov. Tradíciou je, aby bol aspoň jeden člen poroty žiak Pála Kadosu. Tento rok to bola pani Zsuzsanna Esztó (HU). Predsedkyňou poroty bola vynikajúca slovenská umelkyňa Sylvia Čápová – Vizváry a ďalším členom bol klavírny virtuóz István Gulyás (HU).
      Súťaže sa zúčastnilo 25 klaviristov z 13 základných umeleckých škôl, jedného gymnázia a jednu súťažiacu študujúcu v zahraničí prihlásila rodina z Levíc. Súťaží sa v 5 vekových kategóriách, podmienkou je hrať skladby 4 štýlových období (okrem 1. kategórie) a skladbu maďarského súčasného autora, pričom porota odporúča skladby Pála Kadosu. Aj tento ročník bol na vysokej umeleckej úrovni, súťažiaci podali vynikajúce výkony. Porota cenami rozhodne nešetrila,  okrem hlavných umiestnení   udeľovala aj rôzne ceny za interpretácie.
   Celé podujatie vyvrcholilo Klavírnym koncertom, na ktorom sa predstavili členovia poroty z Maďarska. Predviedli nezabudnuteľné interpretácie, na ktoré  budú všetci súťažiaci určite dlho spomínať.
Naša škola sa podieľala na organizácii a zúčastnili sa aj naši žiaci. LUKÁŠ MAURER získal 3. miesto v 1. kategórii a mimoriadnu cenu poroty a ALICA TÓTHOVÁ získala 2.miesto v II. kategórii a Cenu primátora mesta Levice za originálnu interpretáciu. Žiakov pripravovala pani učiteľka Edita Boldová a pani riaditeľka Klára Viteková. Srdečne gratulujeme a želáme veľa ďalších úspechov!
Návrat na obsah