Naše úspechy - ZUS Levice

Základná umelecká škola Levice
Prejsť na obsah

Naše úspechy

Odbory > Hudobný odbor
Dňa 5.12.2017 sa naši žiaci zúčastnili na celoslovenskej speváckej súťaží Dni Miloša Ruppeldta v Bratislave. Marián Beréni získal 2. miesto v 3.kategorii, Emma Nagy získala tiež 2. miesto v 2. kategórii a Thomas Raphael Wagner získal čestné uznanie v 1. kategórii. Za prípravu ďakujeme pani učiteľkam Mgr. art. Kataríne Skackalovej a Mgr. Kataríne Krchovej, za korepetíciu Mgr. art. Kláre Vitekovej. Oceneným žiakom srdečne gratulujeme a želáme ďalšie úspechy!
Dňa 10.11.2017 sa v Synagóge konal 13. ročník Celoslovenskej súťaže Pála Kadosu, na ktorej našu školu reprezentovali v I. kategórii Sára Fekečová, ktorú pripravoval Štefan Dráfi a Alica Tóthová, ktorú pripravoval Ludovít Mészáros. V II. kategórii nás reprezentovala Marianna Trungelová pod vedením Edity Boldovej. Všetky súťažiace zvládli túto náročnú súťaž vynikajúco, Alica Tóthová a Sára Fekečová získali diplom za účasť. Obrovskú radosť nám spravila Marianna Trungelová, ktorá získala 1. miesto a Cenu primátora Levíc. Ocenený bol aj p. uč. Dráfi, ktorý dostal Cenu EMCY za objavnú dramaturgiu. Všetkým súťažiacim srdečne gratulujeme, pedagógom ďakujeme za prípravu a tešíme sa na ďalšie úspechy.
Návrat na obsah