Naše úspechy - ZUS Levice

Základná umelecká škola Levice
Prejsť na obsah

Naše úspechy

Odbory > Hudobný odbor
Dňa 5.12.2017 sa naši žiaci zúčastnili na celoslovenskej speváckej súťaží Dni Miloša Ruppeldta v Bratislave. Marián Beréni získal 2. miesto v 3.kategorii, Emma Nagy získala tiež 2. miesto v 2. kategórii a Thomas Raphael Wagner získal čestné uznanie v 1. kategórii. Za prípravu ďakujeme pani učiteľkam Mgr. art. Kataríne Skackalovej a Mgr. Kataríne Krchovej, za korepetíciu Mgr. art. Kláre Vitekovej. Oceneným žiakom srdečne gratulujeme a želáme ďalšie úspechy!
Dňa 10.11.2017 sa v Synagóge konal 13. ročník Celoslovenskej súťaže Pála Kadosu, na ktorej našu školu reprezentovali v I. kategórii Sára Fekečová, ktorú pripravoval Štefan Dráfi a Alica Tóthová, ktorú pripravoval Ludovít Mészáros. V II. kategórii nás reprezentovala Marianna Trungelová pod vedením Edity Boldovej. Všetky súťažiace zvládli túto náročnú súťaž vynikajúco, Alica Tóthová a Sára Fekečová získali diplom za účasť. Obrovskú radosť nám spravila Marianna Trungelová, ktorá získala 1. miesto a Cenu primátora Levíc. Ocenený bol aj p. uč. Dráfi, ktorý dostal Cenu EMCY za objavnú dramaturgiu. Všetkým súťažiacim srdečne gratulujeme, pedagógom ďakujeme za prípravu a tešíme sa na ďalšie úspechy.
Dňa 8.12.2017 sa naši žiaci zúčastnili okresného kola súťaže v hudobnej teórii - Hnúšťanský akord, ktoré sa konalo v ZUŠ Tlmače. Našu školu reprezentovali: A kategória: Diana Jenisová, Ľudmila Boledovičová, Lukáš Šabík, a Nikola Mihálková, B kategória: Margaréta Hercová, Hana Cibulová a Ester Guťanová, C kategória: Tereza Muhálková, Patrik Šabík a Alex Pankulič. Súťaž bola veľmi vyrovnaná, naši žiaci bojovali do poslednej chvíle. A a B kategória získala 3. miesto a žiaci C kategórie sa umiestnili na 1. mieste a postupujú do ďalšieho kola. Na súťaž žiakov pripravovali p. učiteľ Jaromír Chlebo a p. učiteľka Eva Pankuličová. Všetkým zúčastneným ďakujeme za reprezentáciu a C kategórii držíme palce do ďalšieho kola.
Dňa 5.12.2017 sa naši žiaci zúčastnili na celoslovenskej speváckej súťaží Dni Miloša Ruppeldta v Bratislave. Marián Beréni získal 2. miesto v 3.kategorii, Emma Nagy získala tiež 2. miesto v 2. kategórii a Thomas Raphael Wagner získal čestné uznanie v 1. kategórii. Za prípravu ďakujeme pani učiteľkam Mgr. art. Kataríne Skackalovej a Mgr. Kataríne Krchovej, za korepetíciu Mgr. art. Kláre Vitekovej. Oceneným žiakom srdečne gratulujeme a želáme ďalšie úspechy!
Margarétka Hercová získala 26.mája 3. miesto v obrovskej konkurencii na medzinárodnom Festivale cimbalov vo Valašskom Meziříčí. Dostať ocenenie na tejto súťaži je obrovským úspechom. Srdečne gratulujeme a ďakujeme pánovi učiteľovi Bc. Jaromírovi Chlebovi za prípravu. Margarétke prajeme ďalšie takéto nádherné úspechy!
3. júna Sarah Tóthová a Lenka Berkešová vyhrali 1. miesta vo svojich vekových kategóriách na celoslovenskej súťaži Hľadá sa muzikálová hviezda. Srdečne gratulujeme a ďakujeme pani učiteľke Mgr. Angele Michňovej a Mgr. Ľudovítovi Meszárosovi za dokonalú prípravu a samozrejme, obetavým maminám za pomoc a podporu.
11. mája 2017 usporiadala naša škola regionálnu súťažnú prehliadku v hre na nástrojoch a v speve. Zúčastnilo sa jej 43 sólistov a tri komorné telesá z ôsmich ZUŠ v rámci Nitrianskeho kraja. Súťažilo sa v 5. vekových kategóriách a v komornej hudbe. Laureátom sa stal Adam Mihalička (2. kat.) zo SZUŠ H. Madaryovej v Nitre. Samozrejme, vynikajúco nás reprezentovali aj naši žiaci:
V zlatom pásme boli ocenení: 1. kategória: Júlia Lecká (+ cena pre najmladšieho účastníka), Jakub Hangai - víťaž 3. kategórie, Ladislav Nagy a Krištof Éder v 5. kategórii.
Spevácky zbor Kamilky a Dacapo ensemble získali zlaté pásmo v komornej hudbe. Pedagóg Nuno Figueiredo získal Cenu poroty za originálnu kompozíciu. Srdečne gratulujeme a ďakujeme a tešíme sa na ďalšie krásne výkony!
Návrat na obsah