Mintálová - ZUS Pála Kadosu Levice

Prejsť na obsah
Bc. Miroslava Mintálová
Volám sa Miroslava Mintálová, som vydatá a mám dve dospelé deti. Na ZUŠ v Leviciach vyučujem hru na klavíri.
Moje začiatky s hrou na klavíri sú spojené s Novým Mestom nad Váhom, kde som začala navštevovať ĽŠU pod vedením p. uč. Zuzany Janálovej, neskôr u p. uč. Evy Hrebenárovej. Štúdium som ukončila v triede p. uč. Eleny Ukropcovej, pod jej odborným vedením som sa pripravovala aj na Konzervatórium v Žiline. V šk. roku 1974/75 som nastúpila ako žiačka do triedy Ľudmily Krškovej. Štúdium som ukončila v šk. roku 1979/80. V tom istom roku som začala vyučovať na ĽŠU v Novom Meste nad Váhom, neskôr aj v Moravskom Lieskovom. V šk. roku 1982/83 som začal pôsobiť na ZUŠ v Leviciach a v Želiezovciach. V roku 1993 som sa stala zástupkyňou riaditeľky školy, vo tejto funkcii som pôsobila do roku 2004. V šk. roku 2010/11 som sa stala študentkou bakalárskeho štúdia na PF UKF v Nitre. Štúdium som absolvovala v roku 2013.
Počas svojej pedagogickej činnosti som vychovala veľa absolventov, medzi ktorými boli aj veľmi talentovaní žiaci. Dôkazom sú ocenenia zo súťaží, ktoré žiaci získali.
Kontakt:
miroslavamintalova@gmail.com
Návrat na obsah