Kačmárová - ZUS Levice

Základná umelecká škola Levice
Prejsť na obsah

Kačmárová

O škole > Zamestnanci
Umeniu a konkrétne spevu sa venujem od útleho detstva, ku ktorému ma viedla moja rodina a rodičia. Pochádzam z východného slovenska, konkrétne z dediny Stročín pri Svidníku.Ako dieťa som navštevovala spevácky zbor Centráčik, folklórny súbor Makovička a študovala som aj hru na klarinet. Ako 9 ročná som nahrala svoje prvé CD s ľudovými piesňami a bola som účastníčkou rôznych speváckych a recitačných súťaži.To naviedlo moje kroky na Štátne konzervatórium v Bratislave, kde som vyštudovala hudobno-dramatický odbor. Počas štúdia v Bratislave, som pôsobila v divadlách Nová scéna, L+S, Arteatro, Malá scéna, Aréna. Svoj herecký talent som uplatnila aj v rôznych seriáloch. Momentálne však pôsobím ako študentka vysokej školy Konštantína Filozofa v Nitre na pedagogickej fakulte kde študujem odbor učiteľstvo
hudobno-dramatického odboru.
Simona Kačmárová, DiS.art.
Návrat na obsah